top of page
74.jpg
Home: About
Thong bao tuyen sinh thac si 2024.jpg
Home: Thạc sĩ
74.jpg

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

VGU đào tạo 10 ngành

banner flag-02.jpg
ITSbanner-02_edited.jpg

ITS-2020

Chương trình từ Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt, Đức

BIS-02.jpg

BIS-2009

Chương trình hợp tác với Đại học Heilbronn, Đức

MBA-02.jpg

MBA-2012

Chương trình từ Đại học Leipzig , và Đại học Khoa học ứng dụng Heilbronn University, Đức

banner.jpg

Chương trình từ Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt, Đức

Image by Simon Kadula

GPE-2013

Đây là chương trình đào tạo hợp tác với chương trình Kỹ thuật Sản Xuất Toàn cầu (GPE) từ đại học danh tiếng TU Berlin, Đức.

Image by Thomas Habr

SUD-2009

Chương trình toàn thời gian, trong 2 năm (4 học kì) tại Trường Đại học Việt Đức (VGU) và Đại học Kĩ thuật Darmstatd (TU Darmstadt).

WT Banner-05.jpg

Chương trình quốc tế dưới sự hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức.