top of page

1. Đến với chương trình Thạc sĩ Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước (WTE) tại VGU bạn sẽ:

 • Được trang bị hệ thống kiến thức nâng cao về hệ thống thoát nước đô thị, xử lý và quản lý nước bền vững, qua đó, học viên sẽ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và nước thải cũng như lĩnh vực tái xử nước trong đô thị và trong công nghiệp. Ngoài ra, học viên còn nhận được các kiến thức về kỹ thuật thủy lực, với những khả năng sau:

  • Khả năng đánh giá và suy xét các tác động khoa học kỹ thuật, xã hội, kinh tế và sinh thái đến môi trường nước trong khu vực và toàn cầu;

  • Khả năng tư duy và thực hiện các giải pháp xử lý nước sáng tạo như phát triển kiến thức mới, kỹ thuật xử lý mới và các giải pháp;

  • Khả năng đánh giá, phân tích và bảo vệ các giải pháp khác nhau

  • Khả năng làm việc, học hỏi và nghiên cứu liên ngành, đa quốc gia;

 • Tham gia nhóm nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong các phòng thí nghiệm kỹ thuật môi trường nước, phân tích môi trường nước, thủy văn và các phòng thí nghiệm có cùng lĩnh vực.

2. Hệ thống phòng thí nghiệm của ngành Thạc sĩ Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước:

 • Phòng thí nghiệm kỹ thuật môi trường: Học viên sẽ được thực hành kỹ thuật nước và xử lý nước thải với những phương pháp sau phương pháp xử lý sinh học, công nghệ màng, xử lý oxy hóa nâng cao, xử lý hóa lý, lọc để uống, tái tạo nước ngầm, cung cấp nước, khử mặn, quản lý chất thải rắn, xử lý tinh lọc khí, hệ thống quan trắc chất lượng môi trường gồm các cảm biến nước, cảm biến khí và cảm biến vật lý trên công nghệ IoT.  Phòng thí nghiệm phân tích môi trường: Thực hiện các hoạt động sau, quan trắc,lấy mẫu, đo lường, đánh giá môi trường nước và nước thải, chất thải rắn, đất, chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm. Thực hiện việc lấy mẫu và đo lường tham số ô nhiễm theo tiêu chuẩn WHO, EPA, TCVN và QCVN.

  • Phòng chuẩn bị mẫu: chuẩn bị các thí nghiệm xử lý mẫu cho các phòng thí nghiệm phân tích khác.

  • Phòng thí nghiệm sắc ký khối phổ: Nghiên cứu và phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, hợp chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) như Polychlorinated biphenyls (PCBs), Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), dioxin, kháng sinh, Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), mycotoxins, acrylamide, sweets, ... và rất nhiều hợp chất được nhận biết với độ chính xác cao nhờ các công nghệ, thiết bị sắc ký khối phổ như: LC -MS/MS, GC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD,…

  • Phòng thí nghiệm sắc ký phổ: phân tích nồng độ kim loại nặng trong nước và nước thải, chất thải rắn, đất, không khí như As3+, As6+, Pb, Cd, Hg, Se, Cr3+, Cr6+, Fe, Cu, Mn, Mg, Ca, isotope... sử dụng phương pháp hấp thụ nguyên tử sắc ký phổ (AAS), công nghệ (ICP – MS), và công nghệ UV-Vis.

  • Phòng thí nghiệm cơ bản: Nghiên cứu và phân tích các tiêu chuẩn đa sinh hóa như phổ Ion (IC), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD), Tổng cacbon hữu cơ (TOC), tổng chất rắn lơ lửng (TSS) , Tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ đục, độ mặn, độ dẫn điện, cyanide (CN-), NO3-, NO2-, PO43-, SO42-, Cl-…

 • Phòng thí nghiệm vi sinh: Nghiên cứu và phân tích các chỉ số vi sinh trong nước và nước thải, đất và không khí như: Coliforms, Fecal coliform, Fecal streptococci, Clostridium perfringens, Salmonella, Enteroviruses…

 • Phòng thí nghiệm thủy văn: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới trong công tác dự báo thủy văn và các vấn đề nguồn nước như quản lý lưu vực sông, kỹ thuật sông ngòi, kỹ thuật thủy lực, phòng chống lũ lụt, kiểm soát xói mòn, khử mặn, thủy điện, thay đổi khí hậu, GIS và cảm biến tầm xa.

 • Thiết bị: 

  • The Shimadzu triple-quad GCMS-TQ8050 (GC-MS/MS)

  • Waters Xevo TQ-XS Triple Quadrupole Mass Spectrometry – Acquity UPLC I-Class (LC-MS/MS)

  • Shimadzu UV-VIS 1800 Spectrophotometer

  • Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).

  • Analytik Jena AG  Atomic Absorption Spectrometer for Flame and Hydride - ContrAA 300

  • Metrohm 883 Basic IC Plus Ion chromatography

  • Shimadzu TOC/TN Analyzers

  • Automatic color colony counter Scan 1200 Interscience

  • Pressurized Solvent Extraction E-914/E-916 Buchi 

  • High-Capacity  Water Purification Systems - Milli-Q®  HR 7000

  • Microwave Digestion  NovaWAVE SA SCP SCIENCE 

  • Portable Air Sampler - AirPort MD8

  • Testo 350, Testo 104, Testo 440 P, Testo 605i

  • Isokinetic Air Sampler ST5 Evo

3. Cơ hội nghề nghiệp:

 • Làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tái sử dụng, quản lý nước, một trong những ngành nghề đang được coi trọng tại Châu Á đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

 • Đảm nhiệm công việc liên quan đến xử lý nước, kỹ sư môi trường, kỹ sư thủy lực và kỹ sư xây dựng trong các doanh nghiệp tư nhân

 • Đảm nhiệm các vị trí tư vấn, đại diện cơ quan chính phủ, đại diện các doanh nghiệp, các khu công nghiệp và công ty quản lý thiết bị. Ứng viên còn có khả năng làm việc tại các tổ chức quốc tế như BMBF, GIZ, KfW, ngân hàng thế giới (WB), ngân hàng phát triển châu Á (ADB), hoặc các cơ quan chính phủ liên quan đến môi trường và tài nguyên, nông nghiệp và phát triển đô thị.

 • Học viên sau khi tốt nghiệp còn có khả năng vận hành các nhà máy xử lý nước và nước thải. Hoặc thể tiếp tục theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại Đức hoặc bất kỳ quốc gia nào ở Châu Âu để trở thành giảng viên hoặc nhà nghiên cứu tại các tổ chức học thuật và nghiên cứu.

4. Chương trình học:

 • Bằng cấp: Thạc sĩ khoa học Công nghệ, tái sử dụng và Quản lý nước

 • Song bằng từ  trường Đại học Việt Đức (VGU) và Đại học Kỹ thuật Darmstadt, CHLB Đức

 • Toàn thời gian | 2 năm | 4 học kỳ | Gồm 3 học kỳ chuyên ngành và một học kỳ luận văn.

 • Chương trình đã được kiểm định bởi Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Thụy Sĩ (AAQ).

Học kỳ 1: 

 • Hóa học và vi sinh nước

 • Luật chuyên ngành

 • GIS

 • Kỹ năng viết khoa học bằng tiếng Anh

Học kỳ 2:

 • Quy hoạch chi tiết 

 • Quản lý lưu vực sông 

 • Quy trình xử lý nước

 • Thực hành phân tích nước

 • Các nguyên lý cơ bản kỹ thuật xử lý nước thải

Học kỳ 3:

 • Nước uống

 • Kỹ thuật tái sử dụng và xử lý nước thải đô thị

 • Kỹ thuật tái sử dụng và xử lý nước công nghiệp

 • Lập kế hoạch và xây dựng hệ thống xử lý nước thải

 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải

 • Cơ học thủy/ mạng lưới phân bố

 • Quản lý lũ lụt

 • Kỹ thuật sông ngòi

 • Xây dựng mô hình cấu trúc thủy lực

 • Quy hoạch chi tiết tại các vùng dễ bị lũ lụt

Học kỳ 4:

 • Các dự án liên môn

 • Luận văn thạc sĩ

5. Yêu cầu đầu vào:

Bạn có đủ điều kiện không? Vui lòng kiểm tra các yêu cầu đầu vào như sau:

Chương trình phù hợp cho những ứng viên hoàn thành các chương trình cử nhân sau:

 • Kỹ thuật xử lý nước/ nước thải 

 • Quản lý tài nguyên nước 

 • Kỹ thuật môi trường 

 • Quản lý môi trường

 • Xây dựng 

 • Khoa học môi trường

 • Kỹ thuật hóa/ chuyên ngành xử lý nước thải 

 • Kỹ thuật sinh học/ chuyên ngành xử lý nước thải

 • Kỹ thuật thủy lực & thủy văn

 • Cung cấp nước & hệ thống thoát nước

 • Kỹ thuật địa lý

 • Hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Tôi cần chuẩn bị những gì?

 • Chứng minh nhân dân, căn cước / hộ chiếu

 • Bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học

 • Các chứng chỉ khác nếu có (chẳng hạn như chứng chỉ tiếng Anh)

6. Cơ hội học bổng

 • Học bổng tài năng: Học bổng tài năng VGU là một trong những học bổng danh giá nhất tại Đại học Việt Đức (VGU). Học bổng này được trao cho cả ứng viên và sinh viên đang theo học tại VGU, dựa trên thành tích học tập hoặc kết quả học tập xuất sắc. Học bổng tài năng được trao cho 30% ứng viên, sinh viên của trường, không giới hạn khoa / ngành

 • Học bổng WUS: Hỗ trợ tài chính cho sinh viên có thành tích học tập tốt và hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển Khu vực Bang Hessen (HMWEVL) tài trợ

 • Học bổng Hiệp hội Hữu nghị VGU, được hỗ trợ bởi Hiệp hội Hữu nghị VGU và được tài trợ bởi Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển Bang Hessen (HMWEVL).

 • Học bổng Cơ quan trao đổi Viện Hàn Lâm Đức (DAAD), là học bổng nhằm thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và nhà khoa học tại Đức.

 • Học bổng doanh nghiệp: Tìm hiểu thêm tại đây

7. Học phí:

 • Áp dụng cho sinh viên Việt Nam: 31,600,000 VNĐ

 • Áp dụng cho sinh viên Quốc tế: 47,400,000 VNĐ

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ với chúng tôi:

Liên hệ nhanh:

 • Facebook

 • Hotline/ Zalo: 0988 629 705

 • Thảo luận cùng các chuyên gia trên diễn đàn: Tại đây

Hoặc:

bottom of page