top of page
Image by Sigmund

HỌC BỔNG TÀI NĂNG VGU

Học bổng Tài năng VGU là một trong những học bổng danh giá nhất tại Trường Đại học Việt Đức (VGU) và được cấp cho các học viên có kết quả tuyển sinh xuất sắc nhất của năm tuyển sinh. Học bổng Tài năng được trao cho tối đa 30% học viên của chương trình đào tạo.

Giá trị Học bổng

100% học phí

50% học phí

25% học phí

5% học viên có kết quả tuyển sinh xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí;

10% học viên có kết quả tuyển sinh xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí;

15% học viên có kết quả tuyển sinh xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí.

Đối tượng áp dụng

- Tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính (COM);

- Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MST);

- Phát triển đô thị bền vững (SUD);

- Kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE);

- Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước (WTE);

- Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS);

- An ninh thông tin (ITS);

- Tài chính và kinh tế học toàn cầu (GFE)

Cách thức xét và trao học bổng

- Học bổng tài năng được xét cấp độc lập cho từng đợt tuyển sinh dựa trên kết quả tổng hợp của kỳ thi đầu vào (thang điểm 10)

- Kết quả tổng hợp cùa kỳ thi đầu vào được xác định từ trung bình trọng số của ba thành phần theo tỷ lệ như sau:

25% GPA tốt nghiệp đại học;

50% Phỏng vấn với Điều phối viên chương trình đào tạo;

25% điểm tiếng Anh đầu vào

- Để được xét cấp học bổng, học viên trúng tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau đối với từng mức học bổng như bảng dưới đây:

Scholarship Category
Bachelor GPA
English Proficiency
Total Score
25% (Category C)
≥ 7.0
IELTS ≥ 5.5
≥ 7.5
50% (Category B)
≥ 7.0
IELTS ≥ 5.5
≥ 8.5
100% (Category A)
≥ 7.0
IELTS ≥ 6.0
≥ 9.0

Học bổng DAAD

Học bổng DAAD do cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức cấp: là học bổng nhằm thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học tại Đức.

Học bổng DAAD Loại 1

1. Đối tượng áp dụng Sinh viên của một số ngành được chọn.

2. Giá trị học bổng Học bổng bao gồm: Học phí và sinh hoạt phí cho một năm học.

3. Số lượng học bổng Tối đa 20% tổng số học viên của ngành tương ứng.

4. Tiêu chí xét chọn

  • Thành tích học tập

  •  Kĩ năng tiếng Anh (Tại thời điểm nộp đơn xin học bổng, sinh viên được yêu cầu nộp chứng chỉ IELTS Academic 6.0 còn hiệu lực - thời hạn không quá 02 năm tính từ ngày thi)

  •  Hoạt động ngoại khóa

5. Hồ sơ

Học bổng cho mỗi ngành, nếu có, sẽ được thông báo vào đầu năm học.

Học bổng DAAD Loại 2

Học tại Đức

1. Đối tượng áp dụng Học viên của một số ngành được chọn

2. Giá trị học bổng

-Chi phí vé máy bay (khoảng 775 EUR)

-Sinh hoạt phí hàng tháng (khoảng 750 EUR) trong thời gian học tập tại Đức (thông thường kéo dài từ 6-12 tháng).

3. Số lượng học bổng Tối đa 20% số lượng học viên của ngành tương ứng

4. Tiêu chí xét chọn

- Thành tích học tập

- Kĩ năng tiếng Anh (Tại thời điểm nộp đơn xin học bổng, sinh viên được yêu cầu nộp chứng chỉ IELTS 6.0 còn hiệu lực

- thời hạn không quá 02 năm tính từ ngày thi)

- Kĩ năng tiếng Đức

- Hoạt động ngoại khóa

5. Hồ sơ

Học bổng, nếu có, sẽ được thông báo qua email trước khi bắt đầu học tại Đức vài tháng

Học bổng AFS

Học bổng này được hỗ trợ từ Hiệp hội hữu nghị VGU và do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ.

1.Đối tượng áp dụng Sinh viên năm nhất có thành tích học tập tốt và hoàn cảnh khó khăn từ các Chương trình đào tạo Thạc sĩ tại VGU

2.Giá trị học bổng: 3.000 EUR/ sinh viên

3.Số lượng học bổng: 15

4.Tiêu chí xét chọn:

-Học viên năm nhất có hoàn cảnh khó khăn

-Có thành tích cao trong học tập (Kết quả Kỳ thi đầu vào, Kết quả học tập bậc đại học)

-Trúng tuyển vào Trường đại học Việt Đức

Lưu ý: Sinh viên Nữ sẽ được ưu tiên xét học bổng (ít nhất 50% số lượng học bổng sẽ được trao cho sinh viên Nữ). Tuy nhiên, sinh viên Nam vẫn được khuyến khích nộp hồ sơ.

5.Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 10 năm nhập học.

Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên đồng thời được trao 02 học bổng: Học bổng khuyến khích học tập (Merit) và học bổng cho sinh viên giỏi năm nhất có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên chỉ được chọn nhận 01 trong 02 học bổng được trao

bottom of page